تور 5 شب باتومی بهار 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/03/17 ساعت حرکت: 07:45 شرکت حمل و نقل : آسمان
IKA BUS
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/03/22 ساعت حرکت: 17:30 شرکت حمل و نقل : وارش
BUS IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,020,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,580,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,830,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,330,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,580,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,270,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,830,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,580,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,830,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  28,580,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,450,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  54,580,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  33,450,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,450,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  54,580,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  33,450,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,450,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,330,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,330,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید