تور کیش 6 شب

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/03/01 ساعت حرکت: 09:30 شرکت حمل و نقل : پارس ایر
THR KIH
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/03/07 ساعت حرکت: 14:50 شرکت حمل و نقل : زاگرس
KIH THR
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,750,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,750,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,940,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,940,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,450,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,450,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,450,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,450,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
FB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید