تور کیش 6 شب

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/03/06 ساعت حرکت: 18:15 شرکت حمل و نقل : کیش ایر
THR KIH
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/03/12 ساعت حرکت: 17:00 شرکت حمل و نقل : آوا ایر
KIH THR
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,650,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,650,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,650,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,650,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,650,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,950,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,850,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,650,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,650,000 تومان
توضیحات :
رزرو
FB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,950,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  13,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,650,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,650,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  13,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,650,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,650,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید