تور 8شب سریلانکا (کلمبو کندی بنتوتا)

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/09/08 ساعت حرکت: 14:30 شرکت حمل و نقل : ایرعربیا
IKA CMB
مدت سفر : 06:30 Economy
تاریخ حرکت : 1402/09/17 ساعت حرکت: 05:00 شرکت حمل و نقل : ایرعربیا
CMB IKA
مدت سفر : 06:30 Economy

هتل ها

HB
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
HB
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  52,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
HB
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  62,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  62,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  66,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
ALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  71,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
ALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  77,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  35,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید