تور کیش از شیراز

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/03/19 ساعت حرکت: 13:00 شرکت حمل و نقل : قشم ایر
SYZ KIH
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/03/22 ساعت حرکت: 14:45 شرکت حمل و نقل : قشم ایر
KIH THR
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  5,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  3,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,680,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  5,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  3,680,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,950,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  5,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  3,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,020,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  5,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,020,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,500,000 تومان
توضیحات : 2تخته تویین
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,950,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,500,000 تومان
توضیحات : 2 تخته ترنج
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید