تور کیش از شیراز

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/03/05 ساعت حرکت: 12:30 شرکت حمل و نقل : کیش ایر
SYZ KIH
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/03/08 ساعت حرکت: 14:45 شرکت حمل و نقل : قشم ایر
KIH THR
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,980,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  5,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  3,980,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,650,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,650,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  5,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,250,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  13,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,850,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,500,000 تومان
توضیحات : 2تخته تویین
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,850,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,500,000 تومان
توضیحات : 2 تخته ترنج
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید