تور کیش 3 شب از رشت

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/02/28 ساعت حرکت: 14:15 شرکت حمل و نقل : ایران ایرتور
RAS KIH
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/02/31 ساعت حرکت: 12:00 شرکت حمل و نقل : ایران ایرتور
KIH THR
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,180,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,750,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,070,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,960,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,070,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,830,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,330,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,830,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,580,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,780,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,580,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,780,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,970,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,780,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,280,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,780,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,280,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید