تور کیش 3 شب از تبریز

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/03/21 ساعت حرکت: 17:30 شرکت حمل و نقل : ایران ایرتور
TBZ KIH
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/03/24 ساعت حرکت: 14:45 شرکت حمل و نقل : ایران ایرتور
KIH TBZ
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,250,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,650,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,750,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,080,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,080,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,450,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,680,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,450,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,940,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید