تور شیراز

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/10/21 ساعت حرکت: 06:25 شرکت حمل و نقل : ایران ایر
THR SYZ
مدت سفر : 01:15 Economy
تاریخ حرکت : 1402/10/24 ساعت حرکت: 17:30 شرکت حمل و نقل : کیش ایر
SYZ THR
مدت سفر : 01:15 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,950,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,650,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,950,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,150,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید