تور کیش 4 شب

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/03/07 ساعت حرکت: 11:35 شرکت حمل و نقل : معراج ایر
THR KIH
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/03/11 ساعت حرکت: 20:00 شرکت حمل و نقل : معراج ایر
KIH THR
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,650,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,750,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,150,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,850,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,950,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,950,000 تومان
توضیحات : 2تخته تویین
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,950,000 تومان
توضیحات : 2 تخته ترنج
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید