تور روسیه بهار 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/03/18 ساعت حرکت: 10:00 شرکت حمل و نقل : معراج
IKA VKO
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/03/25 ساعت حرکت: 16:15 شرکت حمل و نقل : معراج
LED IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,490,000 تومان + 540 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  19,490,000 تومان + 785 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,490,000 تومان + 520 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,490,000 تومان + 250 دلار
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,490,000 تومان + 590 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  19,490,000 تومان + 840 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,490,000 تومان + 530 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,490,000 تومان + 250 دلار
توضیحات :
رزرو
BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,490,000 تومان + 790 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  19,490,000 تومان + 1,165 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,490,000 تومان + 720 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,490,000 تومان + 250 دلار
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید