تور دبی 4 شب زمستان1402

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/12/12 ساعت حرکت: 08:40 شرکت حمل و نقل : ایران ایرتور
IKA DXB
مدت سفر : 03:00 Economy
تاریخ حرکت : 1402/12/16 ساعت حرکت: 11:55 شرکت حمل و نقل : ایران ایرتور
DXB IKA
مدت سفر : 03:00 Economy

هتل ها

 • 2 تخته (هرنفر)
  18,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید