قشم 4 شب زمینی

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/05/09 ساعت حرکت: 14:00 شرکت حمل و نقل : بن ریل
مدت سفر : 21:00 4 ستاره 4 تخته غزال
تاریخ حرکت : 1403/05/14 ساعت حرکت: 14:30 شرکت حمل و نقل : بن ریل
مدت سفر : 10:00 4 ستاره 4 تخته غزال

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  2,130,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  3,420,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  2,130,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,530,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  2,680,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  4,080,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  2,680,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,530,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,130,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  4,280,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  3,130,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,530,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,130,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  3,930,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  3,130,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,530,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,180,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  4,110,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  3,180,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,530,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,730,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  5,730,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  3,730,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,530,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,180,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,180,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,530,000 تومان
توضیحات : اتاق دو تخته توئین پاسیو
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,080,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,080,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,080,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,530,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,430,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,030,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,430,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,530,000 تومان
توضیحات : اتاق دوتخته دبل کلاس c
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,780,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,380,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,780,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,530,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید