تور کیش از شیراز

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/04/30 ساعت حرکت: 17:50 شرکت حمل و نقل : آسمان
SYZ KIH
مدت سفر : 01:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/02 ساعت حرکت: 10:45 شرکت حمل و نقل : کیش ایر
KIH THR
مدت سفر : 01:00 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,950,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  5,350,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  3,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  5,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,450,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  5,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,450,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,550,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  5,750,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,550,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,950,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,350,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,550,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,650,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,950,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  13,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,600,000 تومان
توضیحات : 2 تخته ترنج
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید