تور پاتایا + پوکت + بانکوک بهار 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/02/20 ساعت حرکت: 21:00 شرکت حمل و نقل : ماهان
IKA BKK
مدت سفر : 06:45 Economy
تاریخ حرکت : 1403/03/04 ساعت حرکت: 21:00 شرکت حمل و نقل : ماهان
BKK IKA
مدت سفر : 07:45 Economy

هتل ها

BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  87,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  58,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  74,620,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  107,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  61,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  79,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  102,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  80,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  70,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  83,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  125,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  81,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  73,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  87,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  133,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  85,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  78,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  94,230,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  145,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  83,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  112,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  188,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  108,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  98,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  117,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  135,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  68,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید