تور پاتایا + پوکت + بانکوک بهار 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/02/04 ساعت حرکت: 21:00 شرکت حمل و نقل : ماهان
IKA BKK
مدت سفر : 06:45 Economy
تاریخ حرکت : 1403/02/19 ساعت حرکت: 21:00 شرکت حمل و نقل : ماهان
BKK IKA
مدت سفر : 07:45 Economy

هتل ها

BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  105,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  81,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  84,620,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  125,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  84,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  89,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  120,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  103,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  93,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  93,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  143,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  104,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  96,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  97,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  151,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  108,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  101,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  104,230,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  163,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  106,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  122,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  206,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  131,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  121,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  127,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  153,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  91,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید