تور 3 شب چابهار

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/01/27 ساعت حرکت: 08:00 شرکت حمل و نقل : زاگرس
THR ZBR
مدت سفر : 02:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/30 ساعت حرکت: 08:15 شرکت حمل و نقل : وارش
ZBR THR
مدت سفر : 02:30 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,950,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,350,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,650,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,650,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  13,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید