تور کوالالامپور 10 شب نوروز 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/12/26 ساعت حرکت: 11:55 شرکت حمل و نقل : سلام ایر
IKA MCT
مدت سفر : 03:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/09 ساعت حرکت: 09:00 شرکت حمل و نقل : سلام ایر
MCT IKA
مدت سفر : 02:40 Economy

هتل ها

 • 2 تخته (هرنفر)
  64,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  72,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  67,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  58,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  79,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  68,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  59,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  82,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  69,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  59,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  70,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  83,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  70,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  59,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  71,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  85,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  73,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  59,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  72,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  88,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  73,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  60,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  73,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  89,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  75,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  60,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  73,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  89,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  73,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  60,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  73,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  90,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  73,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  60,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  78,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  89,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  78,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  61,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  81,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  105,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  62,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  87,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  118,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  87,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  63,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  93,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  130,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  93,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  64,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  99,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  141,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  99,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  65,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید