تور کوالالامپور 8 شب نوروز 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/12/26 ساعت حرکت: 11:55 شرکت حمل و نقل : سلام ایر
IKA MCT
مدت سفر : 03:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/07 ساعت حرکت: 09:00 شرکت حمل و نقل : سلام ایر
MCT IKA
مدت سفر : 02:40 Economy

هتل ها

 • 2 تخته (هرنفر)
  62,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  68,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  64,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  57,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  65,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  73,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  65,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  57,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  66,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  76,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  65,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  58,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  66,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  76,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  66,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  58,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  67,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  79,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  69,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  58,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  81,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  68,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  58,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  81,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  69,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  58,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  81,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  71,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  58,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  82,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  69,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  58,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  72,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  88,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  74,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  60,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  74,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  92,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  60,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  79,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  101,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  79,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  61,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  84,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  106,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  84,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  61,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  89,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  122,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  89,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  62,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید