تور کیش 3 شب از مشهد

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/02/28 ساعت حرکت: 17:20 شرکت حمل و نقل : سپهران
MHD KIH
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/02/31 ساعت حرکت: 19:45 شرکت حمل و نقل : سپهران
KIH MHD
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,450,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,850,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,450,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,580,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,450,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,450,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,750,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,580,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,580,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید