تور کیش 5 شب

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/01/29 ساعت حرکت: 20:15 شرکت حمل و نقل : کیش ایر
THR KIH
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/02/03 ساعت حرکت: 16:30 شرکت حمل و نقل : کیش ایر
KIH THR
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,950,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,980,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,980,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,980,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,980,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,650,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,300,000 تومان
توضیحات : دبل جزیره استاندارد
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  85,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  46,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,300,000 تومان
توضیحات : اتاق 2 تخته ترنج
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید