تور کیش 5 شب

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/04/29 ساعت حرکت: 20:00 شرکت حمل و نقل : کیش ایر
THR KIH
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/03 ساعت حرکت: 16:00 شرکت حمل و نقل : کیش ایر
KIH THR
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,950,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,350,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,350,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,350,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,050,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,750,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,350,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,350,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,950,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,500,000 تومان
توضیحات : دبل جزیره استاندارد
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,500,000 تومان
توضیحات : اتاق 2 تخته ترنج
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید