تور کیش 3 شب

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/02/28 ساعت حرکت: 06:55 شرکت حمل و نقل : کیش ایر
THR KIH
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/02/31 ساعت حرکت: 14:50 شرکت حمل و نقل : زاگرس
KIH THR
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,250,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,850,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,350,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,350,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,980,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,850,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,150,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,980,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,980,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید