تور 7 شب بانکوک بهار 1403

برنامه سفر

تکمیل ظرفیت
تاریخ حرکت : 1403/01/02 ساعت حرکت: 21:40 شرکت حمل و نقل : ماهان
IKA BKK
مدت سفر : 08:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/10 ساعت حرکت: 09:50 شرکت حمل و نقل : ماهان
BKK IKA
مدت سفر : 08:00 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  99,480,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  105,960,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  93,940,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  100,320,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  107,640,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  99,160,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  94,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  102,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  111,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  100,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  94,960,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  102,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  111,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  100,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  94,960,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  104,520,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  116,040,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  102,520,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  95,980,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  109,140,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  125,280,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  107,140,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  97,840,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  109,980,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  126,960,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  109,980,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  126,960,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  107,980,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  98,140,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  111,660,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  130,320,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  98,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  113,340,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  133,680,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  111,340,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  99,520,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  116,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  140,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  114,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  100,840,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  137,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  161,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  125,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  105,040,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید