تور 7 شب پوکت بهار 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/02/31 ساعت حرکت: 21:45 شرکت حمل و نقل : ماهان
IKA HKT
مدت سفر : 07:45 Economy
تاریخ حرکت : 1403/03/08 ساعت حرکت: 22:15 شرکت حمل و نقل : ماهان
IKA HKT
مدت سفر : 08:45 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  40,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  57,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  49,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  41,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  58,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  48,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  42,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  59,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  48,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  42,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  61,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  49,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  42,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  65,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  50,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  43,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  71,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  54,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  45,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  73,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  54,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  46,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  79,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  58,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  48,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  80,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  130,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  85,930,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  54,550,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید