تور 3 شب تفلیس بهار 1403

برنامه سفر

تکمیل ظرفیت
تاریخ حرکت : 1402/12/29 ساعت حرکت: 11:00 شرکت حمل و نقل : آتا
IKA TBS
مدت سفر : 01:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/03 ساعت حرکت: 14:30 شرکت حمل و نقل : آتا
TBS IKA
مدت سفر : 01:30 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,430,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,550,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,920,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,850,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید