تور 7 شب باتومی بهار 1403

برنامه سفر

تکمیل ظرفیت
تاریخ حرکت : 1403/01/07 ساعت حرکت: 14:00 شرکت حمل و نقل : وارش
IKA BUS
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/14 ساعت حرکت: 17:30 شرکت حمل و نقل : وارش
BUS IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,470,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,610,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,880,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,250,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,880,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,570,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,150,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  52,180,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,250,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  52,180,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,250,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  52,180,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,250,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,530,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  56,730,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  38,530,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,180,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  84,030,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  45,350,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید