تور 3 شب باتومی بهار 1403

برنامه سفر

تکمیل ظرفیت
تاریخ حرکت : 1403/01/07 ساعت حرکت: 14:00 شرکت حمل و نقل : وارش
IKA BUS
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/10 ساعت حرکت: 17:20 شرکت حمل و نقل : وارش
BUS IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,960,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,280,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,740,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,150,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,280,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,720,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,250,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,980,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,150,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,980,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,150,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,980,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,150,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,130,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,930,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,130,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,980,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,630,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,050,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید