تور کیش 4 شب از تبریز

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/02/20 ساعت حرکت: 17:30 شرکت حمل و نقل : ایران ایرتور
TBZ KIH
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/02/24 ساعت حرکت: 14:45 شرکت حمل و نقل : ایران ایرتور
KIH TBZ
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,350,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,350,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید