تور کیش از ساری 3 شب

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/02/25 ساعت حرکت: 12:45 شرکت حمل و نقل : وارش
SRY KIH
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/02/28 ساعت حرکت: 09:45 شرکت حمل و نقل : وارش
KIH SRY
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید