تور 8شب سریلانکا (کلمبو کندی بنتوتا) 1402

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/12/09 ساعت حرکت: 14:30 شرکت حمل و نقل : ایرعربیا
IKA CMB
مدت سفر : 06:30 Economy
تاریخ حرکت : 1402/12/18 ساعت حرکت: 05:00 شرکت حمل و نقل : ایرعربیا
CMB IKA
مدت سفر : 06:30 Economy

هتل ها

BB
HB
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  56,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  35,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  57,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  37,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  63,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  69,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  41,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
HB
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  82,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  47,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  85,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  49,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
ALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  72,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  98,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  56,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید