تور تفلیس 4 شب زمستان1402

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/12/11 ساعت حرکت: 11:00 شرکت حمل و نقل : آتا
IKA TBS
مدت سفر : 03:00 Economy
تاریخ حرکت : 1402/12/15 ساعت حرکت: 14:30 شرکت حمل و نقل : آتا
TBS IKA
مدت سفر : 03:00 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,880,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,080,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,740,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,180,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,740,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,460,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,620,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,980,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,620,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,420,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,940,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید