تور کیش 3 شب از اهواز

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/11/30 ساعت حرکت: 12:50 شرکت حمل و نقل : زاگرس
AWZ KIH
مدت سفر : 01:30 Economy
تاریخ حرکت : 1402/12/03 ساعت حرکت: 15:20 شرکت حمل و نقل : زاگرس
KIH AWZ
مدت سفر : 01:30 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,150,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,550,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,750,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,550,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  13,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,450,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,450,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,350,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,150,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,150,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,000,000 تومان
توضیحات : دبل جزیره استاندارد
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,950,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,000,000 تومان
توضیحات : اتاق 2 تخته ترنج
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید