تور کیش 3 شب از اهواز

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/02/25 ساعت حرکت: 10:05 شرکت حمل و نقل : زاگرس
AWZ KIH
مدت سفر : 01:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/02/28 ساعت حرکت: 12:35 شرکت حمل و نقل : زاگرس
KIH AWZ
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,800,000 تومان
توضیحات : دبل جزیره استاندارد
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,800,000 تومان
توضیحات : اتاق 2 تخته ترنج
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید