تور کیش 7 شب ویژه نوروز

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/12/28 ساعت حرکت: 06:50 شرکت حمل و نقل : زاگرس
THR KIH
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/06 ساعت حرکت: 14:00 شرکت حمل و نقل : زاگرس
KIH THR
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  47,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  28,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  58,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  64,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  37,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  66,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  38,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,950,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  68,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  69,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  80,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  45,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  104,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  58,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  65,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  119,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  65,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  125,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  68,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید