تور کیش 7 شب

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/02/20 ساعت حرکت: 15:50 شرکت حمل و نقل : قشم ایر
THR KIH
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/02/27 ساعت حرکت: 18:40 شرکت حمل و نقل : قشم ایر
KIH THR
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,650,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,950,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,950,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,550,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,550,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,550,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,550,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  54,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید