تور کیش 7 شب ویژه نوروز

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/12/26 ساعت حرکت: 06:50 شرکت حمل و نقل : زاگرس
THR KIH
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/04 ساعت حرکت: 14:00 شرکت حمل و نقل : زاگرس
KIH THR
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  28,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  69,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  71,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  69,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  80,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  45,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  98,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  54,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  107,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  58,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  65,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  119,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  65,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید