تور کیش 5 شب ویژه نوروز

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/12/27 ساعت حرکت: 06:50 شرکت حمل و نقل : زاگرس
THR KIH
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/03 ساعت حرکت: 14:00 شرکت حمل و نقل : زاگرس
KIH THR
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,850,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,980,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,980,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,980,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  53,980,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,980,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  54,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,980,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  59,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  33,980,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,000,000 تومان
توضیحات : کابانا
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  59,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  60,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  35,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  84,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  46,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید