تور کیش 7 شب ویژه نوروز

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/12/25 ساعت حرکت: 06:50 شرکت حمل و نقل : زاگرس
THR KIH
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/03 ساعت حرکت: 14:00 شرکت حمل و نقل : زاگرس
KIH THR
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,450,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,450,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,750,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  69,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  70,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  69,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  75,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  43,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  84,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  47,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  98,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  54,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  113,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  61,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید