تور لنکاوی + کوالالامپور زمستان1402

برنامه سفر

تکمیل ظرفیت
تاریخ حرکت : 1402/12/10 ساعت حرکت: 11:55 شرکت حمل و نقل : سلام ایر
IKA MCT
مدت سفر : 02:30 Economy
تاریخ حرکت : 1402/12/19 ساعت حرکت: 09:00 شرکت حمل و نقل : سلام ایر
MCT IKA
مدت سفر : 02:40 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  59,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  43,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  61,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  51,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  43,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  64,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  52,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  44,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  69,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  57,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  44,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  77,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  45,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  65,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  91,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  46,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  89,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  137,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  89,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  49,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید