تور 7 شب تفلیس زمستان 1402

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/12/10 ساعت حرکت: 16:05 شرکت حمل و نقل : جورجین وینگز
IKA TBS
مدت سفر : 01:30 Economy
تاریخ حرکت : 1402/12/17 ساعت حرکت: 13:25 شرکت حمل و نقل : جورجین وینگز
TBS IKA
مدت سفر : 01:30 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,350,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,140,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,560,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,820,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,560,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,870,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  13,440,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,660,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,340,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,380,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,340,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,550,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,960,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,620,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,060,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید