تور 4 شب تفلیس زمستان 1402

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/12/10 ساعت حرکت: 16:05 شرکت حمل و نقل : جورجین وینگز
IKA TBS
مدت سفر : 01:30 Economy
تاریخ حرکت : 1402/12/14 ساعت حرکت: 13:25 شرکت حمل و نقل : جورجین وینگز
TBS IKA
مدت سفر : 01:30 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,020,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,740,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,020,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,340,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,380,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,220,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید