تور آنتالیا 10 شب نوروز 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/01/03 ساعت حرکت: 05:00 شرکت حمل و نقل : پگاسوس
IKA AYT
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/13 ساعت حرکت: 12:00 شرکت حمل و نقل : پگاسوس
AYT IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

ALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  53,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  34,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
ALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,040,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  66,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  38,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  34,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  80,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  44,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  34,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  63,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  88,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  48,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  34,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  75,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  105,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  50,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  34,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  81,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  106,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  52,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  34,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  91,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  122,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  56,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  34,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  106,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  161,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  62,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  34,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  149,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  236,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  79,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  34,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید