تور 3 شب تفلیس زمستان 1402

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/12/14 ساعت حرکت: 16:05 شرکت حمل و نقل : جورجین وینگز
IKA TBS
مدت سفر : 01:30 Economy
تاریخ حرکت : 1402/12/17 ساعت حرکت: 13:25 شرکت حمل و نقل : جورجین وینگز
TBS IKA
مدت سفر : 01:30 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,840,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,380,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,840,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,830,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,360,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,740,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,460,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,620,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,460,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید