تور آنتالیا نوروز 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/01/07 ساعت حرکت: 09:40 شرکت حمل و نقل : پگاسوس
IKA AYT
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/13 ساعت حرکت: 14:00 شرکت حمل و نقل : پگاسوس
AYT IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

ALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
ALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  57,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  58,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  60,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  61,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  66,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  74,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  79,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  73,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  33,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  102,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
UALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  93,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  146,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  48,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید