تور تفلیس + باتومی زمستان1402

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/12/10 ساعت حرکت: 08:00 شرکت حمل و نقل : قشم ایر
IKA TBS
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1402/12/15 ساعت حرکت: 16:00 شرکت حمل و نقل : قشم ایر
BUS IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,650,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,710,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,420,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,620,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,550,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,460,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,780,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,560,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,880,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,350,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,550,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,550,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,660,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,480,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید