تور باتومی 5 شب بهار 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/12/11 ساعت حرکت: 13:00 شرکت حمل و نقل : وارش
IKA BUS
مدت سفر : 02:30 Economy
تاریخ حرکت : 1402/12/15 ساعت حرکت: 16:30 شرکت حمل و نقل : وارش
BUS IKA
مدت سفر : 02:30 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,380,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,380,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,740,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,620,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,060,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,820,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,860,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید