تور تفلیس 3 شب زمستان1402

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/12/15 ساعت حرکت: 11:00 شرکت حمل و نقل : آتا
IKA TBS
مدت سفر : 01:30 Economy
تاریخ حرکت : 1402/12/18 ساعت حرکت: 14:00 شرکت حمل و نقل : آتا
TBS IKA
مدت سفر : 01:30 Economy

هتل ها

BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,850,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,350,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,420,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,350,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,480,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,520,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,720,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,520,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  13,380,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,850,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,170,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,050,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,840,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,950,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,570,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,680,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,920,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید