تور پنانگ + کوالالامپور زمستان1402

برنامه سفر

تکمیل ظرفیت
تاریخ حرکت : 1402/12/10 ساعت حرکت: 11:55 شرکت حمل و نقل : سلام ایر
IKA MCT
مدت سفر : 03:00 Economy
تاریخ حرکت : 1402/12/19 ساعت حرکت: 09:00 شرکت حمل و نقل : سلام ایر
MCT IKA
مدت سفر : 03:00 Economy

هتل ها

 • 2 تخته (هرنفر)
  42,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  43,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  37,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  54,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  44,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  38,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  56,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  46,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  38,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  57,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  46,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  38,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  61,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  48,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  39,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  63,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  49,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  39,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  63,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  49,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  39,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  71,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  40,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  78,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  40,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  83,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  58,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  41,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  100,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  68,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  42,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید