تور دبی 5 شب زمستان 1402

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/12/14 ساعت حرکت: 07:40 شرکت حمل و نقل : ایران ایرتور
IKA DXB
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1402/12/19 ساعت حرکت: 13:00 شرکت حمل و نقل : ایران ایرتور
DXB IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

 • 2 تخته (هرنفر)
  21,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
آفر ویژه
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,840,000 تومان 28,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,339,700 تومان 44,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,750,000 تومان 25,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,319,700 تومان 10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  52,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید