تور 7 شب سریلانکا (کلمبو کندی بنتوتا) نوروز 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/12/25 ساعت حرکت: 14:30 شرکت حمل و نقل : ایرعربیا
IKA CMB
مدت سفر : 06:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/04 ساعت حرکت: 05:00 شرکت حمل و نقل : ایرعربیا
CMB IKA
مدت سفر : 06:30 Economy

هتل ها

BB
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,900,000 تومان + 590 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  29,900,000 تومان + 900 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,900,000 تومان + 480 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,900,000 تومان + 260 دلار
توضیحات :
رزرو
BB
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,900,000 تومان + 650 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  29,900,000 تومان + 1,030 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,900,000 تومان + 520 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,900,000 تومان + 280 دلار
توضیحات :
رزرو
HB
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,900,000 تومان + 730 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  29,900,000 تومان + 1,130 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,900,000 تومان + 560 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,900,000 تومان + 300 دلار
توضیحات :
رزرو
HB
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,900,000 تومان + 860 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  29,900,000 تومان + 1,360 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,900,000 تومان + 600 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,900,000 تومان + 340 دلار
توضیحات :
رزرو
HB
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,900,000 تومان + 1,050 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  29,900,000 تومان + 1,680 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,900,000 تومان + 690 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,900,000 تومان + 400 دلار
توضیحات :
رزرو
HB
ALL
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,900,000 تومان + 1,150 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  29,900,000 تومان + 1,820 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,900,000 تومان + 860 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,900,000 تومان + 440 دلار
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید